U sokolovny

titulek


Spolek Prohibifest

Pořádá pod patronací starosty MČ Praha Dubeč Jaroslava Tošila

a se záštitou JUDr. Radmily Kleslové, zástupkyně starosty MČ Praha 10

 

II. Pražský Prohibifest

aneb " PIJME S ROZUMEM "